سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 16 شهریور 1399

در این پیچ و خم دوران جان بر طبق اخلاص نهاده اید

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی؛ نیکی کریمی در پیام تصویری خود بیان کرد:"به دریا مرو گفتمت زینهار/وگر می‌روی تن به طوفان سپار.در همه نوشته ها و اشعار در طول سال ها شما را با فرشتگان برابر کردند ؛ همانا که دور از آن نیستید.چطور در این پیچ و خم دوران چنین جان بر طبق اخلاص نهاده اید .اشک شوق مردم از رنج رهیده توشه راهتان."

پیام تصویری نیکی کریمی

 

روتیتر: نیکی کریمی خطاب به کادر درمان: