سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 28 مرداد 1399

قدردان تلاش های پزشکان هستیم

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی ؛ گلاره عباسی در پیام تصویری خود بیان کرد:"همه ما ماههای خیلی سختی را پشت سرگذراندیم در زندگی اما بدون شک تعریف شما از سختی با تعریف ما خیلی فرق دارد و به احترام چشم های نگران و منتظر خانواده هایتان تنها چیزی که می توانم بگویم این است که روز پزشک مبارک.قدردان تلاش های شما هستیم."

پیام تصویری گلاره عباسی

روتیتر: گلاره عباسی: