سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 27 مرداد 1399

پزشکان همواره دم مسیحایی ما بوده اند

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی دکتر علی رفیعی در پیام تصویری خود بیان کرد:"شما همواره کنار ما بوده اید حتی اگر خودتان خسته.شما همواره دم مسیحایی ما بوده اید حتی اگر خودتان فرسوده و چه قدردان نیستیم ما . ما مردم که همیشه در باد تفرقه ایم امروز که باید جمع نشویم و با هم ننشینیم هی و هی و هی با بهانه و بی بهانه به سنت عزا یا شادی نو ظهور گردهمایی می کنیم و خاموش می شوید شما بابت ناهمراهی ما. شما که دود چراغ ها رفت تا چراغ شدید برای راه تاریک این سرزمین .در این میان هستند بسیار که قدردان شمایند.به امید بازگشت لبخند بر لبانتان"

پیام تصویری دکتر علی رفیعی

روتیتر: علی رفیعی: