سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 26 مرداد 1399

تلاش کادر درمان درخشان و ناب است

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی ؛ حبیب رضایی خطاب به جامعه پزشکی و پرستاری و کادر درمانی کشور گفت:"با شرایط امروز و  اتفاقاتی که افتاده عملا تاریخ بشریت به دو بخش تقسیم می شود و ما به شرط بقاء در تاریخ فردا دیگر لازم نیست برای قصه های فرزندانمان دنبال قهرمان های اساطیری و افسانه های دور بگردیم.ما در عصری زندگی می کنیم که قهرمانانش دوروبرمان و عزیزانمان هستند .خیلی جای دوری نیستند آنها هر روز ذره می پوشند و به جنگ این بیماری می روند برای این که جان ما را حفظ کنند .آنها هر روز افسانه می سازند و هر روز اساطیری زندگی می کنند .آنها یک نام مقدس دارند ما آنها را به عنوان کادر درمان می شناسیم .پزشکان ؛ پرستاران؛ بهیاران ؛ پیراپزشکان و کادر اداری بیمارستان ها شماها در تاریخ فردا بدون تردید قهرمان های ما هستید و اسطوره هایی هستید که می توانید در قصه های فرزندان ما خوش بدرخشید .حداقل کاری که ما می توانیم انجام دهیم این است که تا عمر تاریخ به شما تعظیم کنیم و به شما احترام بگذاریم.کاری که می کنید درخشان و ناب است و از خدا می خواهیم خیرترین اتفاقات را برای شما رقم بزند امیدوارم هر چه زودتر شما هم به چشم انتظارانتان یک سلام گرم کنید.مخلصیم"

پیام تصویری حبیب رضایی

روتیتر: حبیب رضایی: