سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 26 مرداد 1399

جهان با وجود پزشکان و کادر درمان جای زیباتری است

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی ستاره اسکندری خطاب به جامعه پزشکی و کادر درمانی گفت:"همه ما به احترام کلاه از سر بر میداریم و تعظیم می کنیم به شما جامعه عزیز پزشکی و کادر نازنین درمانی بخاطر همه فداکاری ها و از خودگذشتگی ها در این روزهای تلخ کرونا که هر کس به فکر خودش است .فقط و فقط شمائید که در خدمت مردم هستید و ما پاسدارش هستیم و جهان با بودن شما جای زیباتری است."

پیام تصویری ستاره اسکندری

روتیتر: ستاره اسکندری: