سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 25 مرداد 1399

کادر درمان قهرمانان این روزگار ما هستند

به گزارش اداره کل روابط عمومی ؛ مصطفی رحماندوست معروف به شاعر «صد دانه یاقوت» شاعر، نویسنده و مترجم کتاب‌های کودکان و نوجوانان در پیام تصویری خود خطاب به فرزندان کادر درمانی که این روزها متحمل زحمات زیادی هستند؛ بیان کرد:"من هم مثل هر ایرانی دیگری به تمام درمانگرانی که در بیمارستان ها گرفتار بیماران کرونایی هستند ؛ سلام عرض میکنم و از تک تک آنها سپاسگزارم. از پزشکان و پرستاران تا نیروهای خدماتی بیمارستان ها اما اجازه می خواهم بیشتر از آن که به شما بپردازم به خانه های شما بروم و با بچه های شما حرف بزنم؛ بچه هایی که خواه ناخواه مخاطب من هستند . می خواهم بگویم بچه ها! میدانم سخت است و به شما بد می گذرد و پدر یا مادر را کمتر می بینید و مثل همیشه از وجود پدر و مادر خود در خانه لذت نمی برید اما پدر یا مادر شما قهرمانان این روزگار ما هستند بنابراین یکم تحمل کنید و قدرشان را بدانید و اگر آنها را نمی بینید یا خسته و اندوه زده می بینید ؛ سخت است اما اگر دوست داشته باشید که مردم ما از این بیماری نجات پیدا کنند بدانید که پدر و مادر شما قهرمانان نجات دادن ملت از این بیماری و گرفتاری هستند ؛ این سختی را تحمل می کنید و امیدوارم خداوند به شما شادمانی بیشتر؛ ب پدر و مادرتان صبر بیشتر و به من و امثال من توان این را بدهد که برای شما بنویسیم و همدلی کنیم "

پیام تصویری مصطفی رحماندوست

روتیتر: مصطفی رحماندوست: