سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 22 مرداد 1399

جان ما بسته به جان پزشکان است

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی ؛ مرضیه برومند در پیام تصویری خود به جامعه پزشکی گفت: "پزشکان همیشه تحسین مرا برانگیخته اند؛ آنها پنج صبح خوش پوش و آراسته و خوشبو با لبخند سرکارخود حاضرند و تمام روز را سخت کار می کنند و شب که به خانه می روند باز گوشی کنار دستشان است که در دسترس باشند. ما میدانیم که در طول تاریخ پزشکان خدمات زیادی به بشریت کردند ولی شاید در این 5 ماه گذشته فهمیدیم که پزشکان چقدر فداکار و از جان گذشته هستند. جان برای همه عزیز است و جان عزیزان شاید از جان خود آدم هم عزیزتر باشد.جان گرامی پزشکان از جان همه با ارزش تر است . جان ما بسته به جان پزشکان است .پس مواظب جانشان باشیم. پزشکان عزیزم روزتان واقعا مبارک."

پیام تصویری مرضیه برومند

روتیتر: مرضیه برومند: