سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 21 مرداد 1399

پزشکان جلوه روشنی از عشق و فداکاری هستند

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی ؛ فاطمه معتمد آریا در پیام تصویری خود خطاب به جامعه پزشکی گفت:"روز پزشک بر همه پزشکان این سرزمین که جلوه روشنی از عشق ؛ فداکاری و مهر به انسان را به همه جهان نشان دادند؛ مبارک.صحبت از یک روز نیست بلکه صحبت از یک دوران است که با فداکاریهای شما رقم خورده و در حافظه تاریخ جهان ثبت شده است. به عنوان جزئی از مردم ایران سپاسگزار همه زحمات شما هستم. آرزوی بهترین ها ؛ شادی و شادکامی را برای همه بخصوص شما دارم."

پیام تصویری فاطمه معتمد آریا

روتیتر: فاطمه معتمد آریا: