سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 11 مرداد 1399

نگذارید سلامت مردم در معرض نابودی قرار گیرد/ کادر درمان در معرض فرسودگی است

به گزارش اداره کل روابط عمومی؛ در بخشی از این نامه آمده است:خواست امضا کنندگان این نامه به عنوان متولیان و مدافعان سلامت جامعه که علیرغم ازدست دادن همکاران بسیار در صف مقدم نبرد با این بیماری خطرناک قرار گرفتهایم آن است که نگذارید جان و سلامت مردم در معرض نابودی قرار
گرفته و خون شهدای سلامت پایمال تعارفات ناموجه و ملاحظات غیر منطقی گردد.خواست امضا کنندگان این نامه به عنوان متولیان و مدافعان سلامت جامعه که علیرغم ازدست دادن همکاران بسیار در
صف مقدم نبرد با این بیماری خطرناک قرار گرفتهایم آن است که نگذارید جان و سلامت مردم در معرض نابودی قرار
گرفته و خون شهدای سلامت پایمال تعارفات ناموجه و ملاحظات غیر منطقی گردد

برای مشاهده متن اصلی نامه اینجا کلیک کنید.

روتیتر: نامه سرگشاده جامعه پزشکی اصفهان به رئیس جمهور: