سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 28 تیر 1399

نسخه نویسی و امضای الکترونیک اپتومتریست ها دردستور کار قرار گفت


به گزارش اداره کل روابط عمومی دکتر محمد جهانگیری معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی با اشاره به جلسه ای که با هیات مدیره انجمن علمی و صنفی جامعه اپتومتریست های ایران در دفتر این معانت برگزار شد؛ اظهار  کرد: اهم مباحثی که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت؛ ساماندهی نسخه نویسی و پرونده الکترونیک سلامت به همراه برخی از مشکلات جامعه اپتومتریست ها از جمله مداخلات افراد فاقد صلاحیت لازم در امر بینایی سنجی بود.
وی افزود: طبق توافقات انجام شده با هیات مدیره انجمن مقرر شد تا ظرف مدت 10 روز در راستای نسخه نویسی و امضای الکترونیک راهکارهای اجرایی مبتنی بر استانداردهای ملی برای انجام این مهم ارائه شود.
وی تصریح کرد : صدور کارت هوشمند و امضای الکترونیک برای جامعه اپتومتریست های کشور نیز در دستور کار قرار گرفت و همچنین در حوزه معرفی صاحبان صلاحیت جهت بینایی سنجی؛ سازمان نظام پزشکی با همکاری وزارت بهداشت و انجمن علمی اپتومتریست ها اقدامات لازم را در سامانه جامع اطلاع رسانی ارائه خواهد نمود.
جهانگیری خاطرنشان کرد: با توجه به الزام قانونی نسخه نویسی الکترونیک در قراردادهای بیمه ای ؛ جامعه اپتومتریست های کشور خواستار انجام این مهم هستند.
انتهای پیام
 

روتیتر