سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 02 تیر 1399

اهم مسائل مبتلابه جامعه پزشکی مورد بررسی قرار گرفت

به گزارش اداره کل روابط عمومی ؛ جلسه شورای معاونین سازمان در دفتر رئیس کل نظام پزشکی تشکیل و در ابتدا گزارشی از جلسه کارگروه بازبینی تعرفه معاون اول رئیس جمهور و نیز پیگیری های شمول تسهیلات و اعتبارات مالی ویژه کرونا برای مطب های خصوصی توسط ریاست کل سازمان ارائه شد.

همچنین در خصوص چگونگی برگزاری مجمع عمومی سازمان ؛ ارزیابی نیروی انسانی ؛ فضای فیزیکی و عملکرد سازمان و نظام پزشکی تهران بزرگ بحث هایی انجام شد.

گفتنی است از دیگر مباحث مورد بحث در جلسه شورای معاونین فراهم کردن امکانات فیزیکی و نیروی انسانی برای دبیرخانه کمیسیون تعیین حدود و صلاحیت حرفه ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته و نیز تسریع در اجرایی شدن ارائه خدمات سازمان بر بستر الکترونیک بود.

گزارش تصویری

انتهای پیام

روتیتر: در جلسه شورای معاونین نظام پزشکی: