سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 27 خرداد 1399

ابلاغ سه گانه صورتجلسه جهت اقدام

در آستانه تشکیل اولین جلسه کارگروه تشکیل شده با دستور معاون اول ریاست جمهوری در خصوص بررسی تعرفه های ابلاغی، دفتر معاونت اول ریاسست جمهوری متن مذاکرات جلسه را منتشر و تصمیمات اتخاذ شده را اعلام کردند. با توجه به اهمیت این موضوع تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه که به ریاست سازمان برنامه و بودجه، وزیر بهداشت و ریاست سازمان نظام پزشکی ابلاغ شده است، عینا نقل می‌شود:

تصمیمات متخذه

  • مقرر شد کارگروهی با محوریت سازمان برنامه و بودجه کشور و با عضویت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان نظام پزشکی کشور تشکیل و راهکارهای لازم جهت حمایت و حل مسائل و مشکلات کادر درمانی، به ویژه بحث تعرفه ها در آن کارگروه مورد بحث و بررسی قرار گرفته و پیشنهاد شود و اگر هم لازم شد تغییراتی در قانون داده شود، تغییرات در قالب لایحه ای تهیه شود و به مجلس ارائه گردد.
  • کارگروه موظف است کم و کیف حمایت از پزشکان و کادر سلامت و درمان کشور را که در اثر بحران کرونا دچار آسیب و خسارت شده‌اند ، مورد ارزیابی قرار دهد و پیشنهادهای اجرایی و عملی نحوه جبران خسارت ها را ارائه نماید
  •  

 

 

 

روتیتر: امیدواری به اندیشیدن راهکارهایی جهت حمایت و حل مسائل جامعه پزشکی