سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 31 اردیبهشت 1399

تعرفه‌های پایین بیشترین آسیب را به مردم خواهد زد

نگاه کارشناسی به موضوع تعرفه های پزشکی - 1                                                                                                                                                                                                                                                                         
سازمان نظام پزشکی نماینده و منعکس‌کننده نظرات جامعه پزشکیست .
 جامعه پزشکی به این نوع تعرفه‌گذاری و قیمت گذاری خدمات پزشکی متعرض است و سازمان هم در پی احقاق این حق مسلم است.
با چه استدلال و منطقی   در ترکیب شورای عالی بیمه اکثریت با خریداران خدمت است وسازمان نظام پزشکی با یک نماینده باید در مقابل یک تیم قرار بگیرد؟
 در نهایت هم دیدیم که نماینده سازمان  مخالفتش را با این میزان تعرفه اعلام کرد ولی به ان اعتنایی نشد، این چه منطقی است که یک نفر را در برابر یک تیم قرار می دهند؟
این چه عدالتی است که دولت بر اساس پولی که می خواهد خرج کند و نه بر اساس قیمت تمام شده و سود عادلانه و استهلاک بر خدمات سلامت قیمت می گذارد؟
کدام بازار را سراغ داریم که مشتری بتواند کالا را قیمت گذاری کند؟
آیا جز ورشکستگی و تقلب و اضمحلال سرنوشت دیگری در انتطار این نوع معامله خواهد بود؟
 متاسفانه نوع چینش این ترکیب و نتیجه محتوم آن باعث بدبینی به سازمان نظام پزشکی خواهد شد. البته نقایص سازمان قابل انکار نیست و انتظار و انتقاد زیادی متوجه  ارکان سازمان است ولی منصفانه اگر نگاه کنیم می بینیم وقتی هزار تومان در اختیار فردی می گذاریم ، نباید انتظار داشته باشیم سبدی به اندازه صدهزارتومان کالا برای ما بیاورد. اختیارات سازمان نظام پزشکی در مسئله تعرفه‌گذاری کم و حتی هیچ است و این موضوع و عدم توجه به واقعیت‌ها در تعیین تعرفه‌ها نه‌تنها باعث ناامیدی جامعه پزشکی نسبت به نهاد صنفی است، بلکه نسبت به ارزشی که دولت برای جامعه پزشکی و سلامت شهروندان قائل است ایجاد شک و بدبینی می کند.
متاسفانه اصرار بر این سیاست نادرست مهاجرت و تغییر شغل جامعه پزشکی را در سال های اخیر شدت بخشیده است،علاوه بر این تهدید مهم  دیگر  این است که کسانی که در مشاغل پزشکی باقی مانده‌اند باید برای ادامه خدمت‌رسانی از کیفیت خدمات کم کنند، نمی‌توانند در زمان مناسب دستگاه‌ها و تجهیزات و لوازم کار را عوض کنند ،وقت مطالعه لازم را ندارند و مجبور هستند برای این که تورم را تحمل کنند و مسکن و مایحتاجشان را فراهم کنند در بازارهای دیگر فعالیت داشته باشند و این یعنی کاهش کیفیت خدمات.
در چنین شرایطی  جامعه پزشکی باید به اعتراض و پیگیری  ادامه دهد. صدای این اعتراض بایدبه تمام مسئولین و نمایندگان مجلس رسانده شود. 
به بدخواهان، تنگ نظران و عوامل فرصت طلب نباید اجازه داد تا این مطالبه مشروع و منطقی را گرانفروشی جلوه دهند و فشار مالی بر مردم را بهانه ای برای کاهش کیفیت خدمات سلامت بیابند،با توضیح خطرها و تهدیدهای حراج خدمات سلامت ،افزایش بودجه و اعتبار برای بخش درمان  باید بصورت یک مطالبه ملی و مردمی در بیاید، سازمان نظام پزشکی نیز در این زمینه اراده قوی دارد و مصمم به پیگیری حق و حقوق جامعه پزشکیست.
در حال حاضر سازمان نظام پزشکی دو نگرانی عمده  در بحث تعرفه دارد،نخست به مخاطره افتادن  سلامت شهروندان در نتیجه این تصمیم‌های غیر منطقی و سپس اسیب به جامعه پزشکی بویژه جوانانی که در این بازار ملتهب به تازگی مشغول ارایه خدمات و درمان شده اند،با سیاست های فعلی و ورشکستگی مطب ها و بیمارستان هت خیل عظیمی از همکاران به جرگه بیکاران خواهند پیوست. 
قطعا ممکن نیست با جبر و زور یک کار غیرمنطقی را به جماعت فرهیخته و تحصیلکرده چون جامعه پزشکی تحمیل کرد،اقتصاد از قواعد ریاضی و منطق پیروی می کند نه تحمیل و زور
 نگاهی به وضعیت و نرخ ویزیت در کشورهای همسایه نشان می‌دهد نرخ این خدمات در کشور ما چقدر غیرواقعی است. دولتمردان ما باید بپذیرند ارزش خدمات پزشکی را نمی‌توان به صورت دستوری پایین نگاه داشت. هرچه زودتر تن به این تدبیر بدهند و تصمیم و اصرار نظام پزشکی و عقلای جامعه پزشکی را بپذیرند عواقب بهتری برای مردم خواهد داشت. تا آن روز به عنوان نماینده جامعه پزشکی به اعتراضمان ادامه خواهیم داد.

روتیتر: دکتر علی سالاریان عضو هئیت رئیسه مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی