سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 23 فروردین 1399

آزمون و خطا روشی ناکارآمد است

 

دکتر عباس آقازاده مسرور در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی سازمان نظام پزشکی با اشاره به زحمات جامعه پزشکی و مجموعه بهداشت و درمان کشور و تدابیر حکومتی بیان کرد: در نیمه اول فروردین شاهد  کاهش آمار مراجعات ، تعداد بیماران بستری و نیز کاهش آمار مرگ و میر نسبت به اسفندماه 1398 بودیم اما با این سیاست جدید، بیشترین احتمال بازگشت به قبل و افزایش آمارها و یا پیک جدید در شیوع بیماری کووید-19 را در آینده نزدیک خواهیم داشت.

وی تاکید کرد: بازهم مجبور خواهیم شد به فاصله گذاری اجتماعی و قرنطینه بازگشته ولی ترس عمومی بر آن است که دیر شده و زمان را از دست داده باشیم.

رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی تصریح کرد:در دوگانه "معیشت" و " سلامت " ، نباید دولت و کلیت جمهوری اسلامی ایران به نحوی بخواهد مسئله معیشت را حل کند که امر مهم سلامت جداً به خطر بیافتد.

آقازاده با تاکید بر این که خطر جدی و حتمی است، اظهار کرد: پیشنهاد می کنم از کلیه منابع کشور  برای تامین دهک های پایین درآمدی جامعه مانند بازنشستگان کشوری و لشگری ، مستمری بگیران بهزیستی ، کارگران روزمزد و دستفروشان ، کارکنان قراردادی و کارگران با حقوق های نازل و ... در حد امکان برای ادامه حیات استفاده شود و به طور مشخص بخش هایی از اقتصاد ملی که از دادن مالیات هم معاف هستند و بالغ بر 50 درصد تولید ناخالص ملی را در اختیار دارند مانند نهادها و موسسات مالی و اقتصادی خارج از کنترل دولت ، هزینه معیشت مردم یاد شده را تامین کنند، تا سلامت و موجودیت کشور به خطر نیافتد.

رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی با اشاره به این که مردم شریف ایران همه گونه فداکاری در شرایط اپیدمی کرونا کردند، خاطرنشان کرد: به استثناء اقلیت 20 تا 30 درصدی ، اکثریت مردم سطح فرهنگی بالا و ریشه های عمیق و قوی تمدن خویش را به نمایش گذاشتند. اینک نوبت دولت است که از سیاست آزمون و خطا دست برداشته و با قاطعیت به عرایض صاحبان فرآیند سلامت مردم توجه ویژه نماید . /

انتهای پیام

 

روتیتر: رئیس مجمع عمومی نظام پزشکی خطاب به رئیس جمهور: