سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 15 اسفند 1398

مدیران سازمان نظام پزشکی در مسیر بهبود

دو مدیر ارشد سازمان نظام پزشکی تحت درمان و در روند بهبود هستند
دکتر مسعود حبیبی، معاون اجتماعی و امورمجلس سازمان نظام پزشکی با اعلام این خبر گفت:« خوشبختانه دکتر محمد جهانگیری معاون فنی و نظارت سازمان و دکتر حسین کرمانپور مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان نظام پزشکی که مبتلا به ویروس کرونا شده بودند، در مسیر بهبود قرار دارند و حال عمومی آنان خوب است.

روتیتر