سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 03 دی 1398

بررسی کیفیت هوا و اثرات آن بر سلامت در ایران

به گزارش اداره کل روابط عمومی این گزارش توسط مؤسسه ملی تحقیقات سلامت جمهوری اسلامی ایران و پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران تهیه شده است و به بررسی مروری کیفیت هوا و اثرات آن بر سلامت در ایران و مقایسه آن با سایر کشورها می پردازد. لازم به ذکر است علاوه بر گزارش کشوری، گزارش وضعیت کیفیت هوا و اثرات آن بر سلامت در شهر تهران نیز ارائه شده است. در این بررسی، از آخرین اطلاعات مراکز علمی ملی و بین المللی استفاده شده است.

گزاره ‎برگ‌ ها:
http://nihr.tums.ac.ir/Item/591
http://nihr.tums.ac.ir/Item/593

روتیتر