سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 27 آبان 1398

رئیس نظام پزشکی اصفهان منصوب شد

به گزارش اداره کل روابط عمومی در متن این حکم آمده است:
همکار گرامی جناب آقای دکتر عباسعلی خادمی
سلام علیکم
در اجرای ماده 13 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و بنا به پیشنهاد هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان اصفهان جنابعالی به عنوان رئیس هیات مدیره نظام پزشکی آن شهرستان منصوب می شوید.
امید است به یاری خداوند متعال و با بهره گیری از نظرات و ظرفیت های جامعه پزشکی در اجرای قانون و وظایف محوله موفق و موید باشید.
دکتر محمد رضا ظفرقندی
رئیس کل
 

روتیتر