سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 23 آبان 1398

کنگره دوروزه ترومبوز برگزار می شود

به گزارش روابط عمومی، کنگره دور روزه ترمبوز با امتیاز بازآموزی ده طی روزهای 30 آبان و یکم آذر در مرکز قلب تهران برگزار می شود. بر اساس همین خبر، در این کنگره آخرین مباحث علمی مربوط به بیماری های ترومبوتیک و داروهای آنتی ترمبوتیک و آنتی کوآگولانت مطرح نیز مطرح که برای همکاران داروساز مفید خواهد بود.

پایان خبر

روتیتر