سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 18 مهر 1398

سلب اعتماد از جامعه پزشکی موجب تاسف است

 

به گزارش اداره کل روابط عمومی ، دکتر مصطفی معین رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی در بیست و هشتمین جلسه شورای عالی نظام پزشکی که در شهر ارومیه در حال برگزرای است ، بیان کرد: ارتباط و هماهنگی خوبی میان دانشگاه و نظام پزشکی استان وجود دارد که می تواند آثار خوبی برای همکاران ا ستانی داشته باشد.

وی با ا شاره به هجمه های اخیر علیه جامعه پزشکی افزود: هجوم به جامعه پزشکی را جهل می دانم و سلب اعتماد از پزشکان مورد تاسف است زیرا آثار زیانباری را بدنبال دارد.

وی با اشاره به این که باید در دانشگاهها، انجمن های علمی و نظام پزشکی ها آموزش و آگاهی های لازم را ارائه دهیم ، ادامه داد: این آگاهی را باید نسبت به جامعه و مسئولان هم انجام دهیم زیرا وظیفه اخلاقی محسوب شده و هر کوتاهی در این زمینه نابخشودنی است.

رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی خاطرنشان کرد: تبعیض، بی عدالتی ، توهین و تحقیر در شان جامعه پزشکی نبوده و قابل پذیرش نیست.

انتهای پیام

روتیتر