سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 16 مهر 1398

کاهش بروز وقایع ناخواسته در مراکز درمانی کشور

به گزارش اداره کل روابط عمومی ،علی رضا عسگری مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی وزارت بهداشت  در گفت‌وگو با "ایرنا" درباره راهکارهای جلوگیری از بروز وقایع ناخواسته در مراکز درمانی و خطاها در حوزه درمان افزود: از دو سال پیش تاکنون، نظام ثبت وقایع ناخواسته در بیمارستان‌های کشور دنبال می شود که ۲۸ کد در این قالب تعریف شده است.

وی ادامه داد: وقتی هر کدام از این کدها در مراکز درمانی رخ می دهد، به وزارت بهداشت اعلام شده و دانشگاه های علوم پزشکی وظیفه دارند ظرف ۷۲ ساعت فرآیندهایی که منجر به بروز آن وقایع ناخواسته شده را ریشه یابی کرده و با اصلاح آن فرآیندها، زمینه تکرار را به حداقل برسانند. این یک کار اساسی در زمینه پیشگیری از خطاهای حوزه درمان است.

عسگری بیان کرد: مراکز درمانی شلوغ است و به هر حال احتمال بروز خطا وجود دارد. مهمترین کار این است که در این فضاها بدون ایجاد ترس، خطاها اعلام و ریشه یابی و سپس زمینه بروز آنها اصلاح شود تا احتمال این خطاها به صفر برسد.

مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی وزارت بهداشت افزود: نظام گزارش خطا در هر حوزه ای به خاطر مسائل مختلف، دچار عدم شفافیت است. زیرا کسی که خطا می کند، دوست ندارد خطای او آشکار شود. تا زمانی که خطاها پوشیده شود و سعی در انکار آن داشته باشیم و فرآیندها اصلاح نشوند، خطاها باز هم تکرار می شوند، اما اگر کار علمی در این زمینه انجام شود، خطاها پنهان نشده و در واقع ریشه یابی شده و از وقوع آن جلوگیری می شود. قصد ما اصلاح فرآیندها و حفظ ایمنی بیمار از هر جنبه است و در نتیجه این اقدام را در مراکز درمانی انجام می دهیم.

وی درباره این وقایع ناخواسته اظهار کرد: یکی از وقایع ناخواسته شایع در بیمارستان ها، سقوط بیمار از تخت است. همچنین تزریق داروی اشتباه، عوارضی که متوجه مادر باردار است، اشتباهاتی که در حوزه جراحی رخ می دهد از جمله این موارد محسوب می شود. با توجه به آمارهای مقایسه ای، فرآیند خود اظهاری نسبت به گذشته باعث کاهش بروز وقایع ناخواسته در مراکز درمانی شده است.

عسگری ادامه داد: در همه کشور این کار انجام می شود و گزارش ها را به ما ارائه می دهند. این اقدام باعث می شود که کیفیت خدمات درمانی نیز ارتقا پیدا کند. بسیاری از کشورهایی که از نظر سلامت رشد یافته هستند نیز این اقدام را انجام می دهند.

مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی وزارت بهداشت درباره مهمترین علت های بروز وقایع ناخواسته در مراکز درمانی بیان کرد: اشکالی که در تزریق خون رخ می دهد به طور مثال می تواند ناشی از خطا در بانک خون یا اشتباه در تشخیص هویت بیمار باشد. وقتی فرآیند به صورت ریشه ای بررسی شود، ممکن است علت های مختلفی وجود داشته باشد.

منبع

روتیتر