سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 11 مهر 1398

مراقب پزشک نماها باشید

 

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، صفحه اینترنتی https://www.dramirsamfallah.ir تقلبی بوده و متعلق به فردی غیرپزشک است که از طریق مراجع قضایی در حال پیگیری است. مراقب سلامت خود و  اطرافیانتان باشید زیرا بسیاری از افراد در لباس موجه سلامت مردم را نشانه گرفته اند.

 

 

 

روتیتر