سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 06 مهر 1398

کمیسیون کارشناسی مرکزی اخلاق پزشکی برگزار شد

به گزارش اداره کل روابط عمومی ؛ دکتر مصطفی معین رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی با تاکید بر حفظ قداست پزشکی گفت: پزشک علاوه بر طبابت و مداوای بیماران باید الگوی اخلاقی باشد زیرا اگر اعتماد بین پزشک و بیمار به هر دلیل از بین برود ، در نهایت بیمار آسیب می بیند.

وی با اشاره به راهنمای عمومی اخلاق حرفه ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته سازمان نظام پزشکی افزود: این راهنما در سطح کشور ابلاغ شده و هر گونه تخطی از تکالیف یاد شده در این راهنما می تواند مصداق رفتار خلاف شئون پزشکی موضوع ماده 6 آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی وحرفه ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته به شمار آید.

وی با بیان این که اخلاق پزشکی همراه و همزاد طب است ؛ ادامه داد:این راهنما پس از بازنگری جامع در جلسات متعدد کارشناسی کمیسیون اخلاق پزشکی و کمیته های تخصصی مربوطه؛ به تصویب نهایی شورایعالی سازمان نظام پزشکی رسیده است که امیدواریم با اجرای دقیق آن توسط هیات های مدیره سازمان نظام پزشکی در سطح کشور گام موثری در جهت تثبیت استانداردهای اخلاقی و اعتلای حرفه ای جامعه پزشکی و ارتقای نظام سلامت برداشته شود.

در ادامه دکتر محمد رضا ظفرقندی رئیس کل سازمان نظام پزشکی نیز با اشاره به تخریب هدفدار جامعه پزشکی که اخیرا از سوی برخی رسانه و گاهی رسانه ملی صورت گرفته است، تصریح کرد: این نوع برخوردهای هدفدار به اعتماد مردم نسبت به جامعه پزشکی خدشه وارد کرده و در نهایت موجب آسیب دیدن بیماران می شود زیرا پیش نیاز سلامت در جامعه ، اعتماد مردم به پزشکان است که اگر دچار لطمه شود بیماران از پذیرش اصول درمانی و دارویی خود سرباز می زنند.

وی با تاکید بر این که نیازمند یک پالایش درونی هستیم ، اضافه کرد: با توجه به این که جامعه پزشکی با تبلیغات منفی، گمراه کننده و غیرواقعی مواجه شده است باید از درون پالایشی برای رصد روابط اقتصادی ناصحیح و رفتاری های غیر حرفه ای انجام شود تا تبلیغات هدفدار نتوانند اعتماد مردم را نسبت به جامعه پزشکی از بین ببرند.

آیت الله دکتر سید مصطفی محقق داماد نیز با بیان این که پزشکی رشته ای است که در ذات خود قداست دارد، بیان کرد: به همین خاطر کمترین لغزش در این رشته زیاد به نظر می رسد و موجبات نگرانی را فراهم می کند.

وی افزود: همانطور که مردم انتظار ندارند یک روحانی خطا نماید، همان انتظار از پزشک هم می رود .قداست رشته های پزشکی گاهی از روحانیت هم بالاتر است ، به همین دلیل انتظار جامعه بالاتر می رود.

وی خاطرنشان کرد: هجمه به چنین قداستی به هر دلیل زیبنده جامعه ما نیست . جامعه پزشکی باید بتواند با یک پالایش از درون کاستی را رفع و نقص های اخلاقی را مرتفع سازد.

دکتر احسان شمسی گوشکی رئیس کمیسیون کارشناسی  مرکزی اخلاق پزشکی نیز با بیان این که طبق بررسی های انجام شده بیشترین شکایت بیماران از رفتار نامناسب جامعه پزشکی است، اظهار کرد: علیرغم همه کمبودها و مشکلات موجود در نظام سلامت عمده گلایه بیماران در خصوص عدم حضور به موقع کادر درمانی بر بالین بیماران بوده است.

وی افزود: عدم تطبیق و عدم رعایت استانداردهای لازم را بررسی کرده و در حال تدوین سوگند نامه ملی برای جامعه پزشکی هستیم که اقداماتش نهایی شده و به زودی نتایج آن اعلام خواهد شد.ضمنا در راهنمای اخلاق حرفه ای سازمان نظام پزشکی به طور مبسوط به زوایای مختلف اخلاق حرفه ای پزشکی پرداخته شده است.

دکتر سعید بیرودیان مدیر اخلاق پزشکی سازمان نظام پزشکی نیز از تشکیل کمیسیون کارشناسی اخلاق پزشکی استان ها و معرفی اعضا در 11 استان خبرداد و گفت: با تشکیل کمیسیون های کارشناسی اخلاق پزشکی استان ها ، بحث اجرایی شدن راهنمای عمومی اخلاق حرفه ای در ذیل حوزه انتظامی سازمان نظام پزشکی در کل کشور آغاز خواهد شد.

گفتنی است؛ سایر اعضا و مهمانان حاضر در این جلسه نقطه نظرات خود را در حیطه اخلاق پزشکی مطرح نموده و به بررسی  موضوع پرداختند .در نهایت مقرر شد تا موارد ذیل در دستور کار کمیسیون کارشناسی مرکزی اخلاق پزشکی قرار گیرد:

1-ترویج و آموزش راهنمای عمومی اخلاق حرفه ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته سازمان نظام پزشکی

2- ارائه الگو و مشاوره های لازم به کارگزاران و پیشنهاد راهکارها به مراجع ذیصلاح

3- تهیه آیین نامه های اجرایی کمیسیون کارشناسی مرکزی اخلاق پزشکی

4- تشکیل کمیته های کارشناسی برای ارائه اولویت ها به کمیسیون مرکزی

5- شناسایی روش های ایجابی و فرهنگ سازی برای رعایت اخلاق حرفه ای پزشکی

 

گزارش تصویری

انتهای پیام

 

 

روتیتر