سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 28 شهریور 1398

انتخابات هیات رئیسه شورای عالی نظام پزشکی انجام شد

به گزارش اداره کل روابط عمومی ؛ بیست وهفتمین جلسه شورای عالی سازمان نظام پزشکی امروز ،پنجشنبه مورخ 98/6/28 در سالن کنفرانس مرحوم نوربخش تشکیل و اعضای هیات رئیسه آن به مدت دوسال انتخاب شدند.

 با استقرار هیات رئیسه سنی : دکتر عباسعلی جوادی، دکتر ناهید خداکرمی، دکتر حمیرا وفایی سی سخت و دکتر بهنام عباسیان جلسه رسمی و با دستور جلسه برگزاری انتخابات هیات رئیسه شورای عالی و حضور ناظرین فرحناز محمدی سعادت و اشکان آذر کیش رای گیری انجام و نتایج آراء به شرح ذیل اعلام می شود:

رئیس شورای عالی : دکتر مصطفی معین

نایب رئیس اول : دکتر عزت اله گل علیزاده

نایب رئیس دوم: دکتر علیرضا اسپید

دبیر شورای عالی : دکتر محسن مصلحی

گزارش تصویری

روتیتر