سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 13 آذر 1395

آموزش دندانپزشکی بر پایه درمان محوری است


نوید ناصری عضو دندانپزشک شورای عالی سازمان نظام پزشکی در گفت و گو با خبرنگار نظام پزشکی در خصوص وضعیت آموزش دندانپزشکی در کشور بیان  داشت: دوره آموزش دندانپزشكى در ايران كاملاً درمان محور  بوده و دانشجويان اين رشته، براى درمانگرى آموزش داده مى شوند .

وی با اشاره به این که اقتصاد سلامت دهان ودندان، بر پايه درمانگرى است و نه بهداشت محورى؛ افزود: افزايش دهها برابرى دندانپزشك در كشور نسبت به استاندارد WHO، نبايد انتظار ارتقاء سطح سلامت دهان و دندان را در مسؤولين ايجاد كند .

وی ادامه داد : براى رسيدن به سطح بهترى از سلامت دهان و دندان نسبت به وضعيت اسفبار كنونى، بايد به دنبال تربيت بهورزان دهان و دندان در جهت آموزش بهداشت دهان و دندان و پايش آن باشيم تا بتوان از ميزان نياز به درمان، كاست.

ناصری با بیان این که حدود ٥٠ دانشكده جديدالتأسيس دندانپزشكى، با امكانات ناكافى يا حداقلى خود، مى توانند با تغيير كاربرى، به فعاليتهاى آموزشى- درمانى ديگرى بپردازند ، تصریح کرد : آموزش و تربيت بهورزان دهان و دندان جهت ارائه خدمات بهداشتى در خانه هاى بهداشت شهر و روستا،آموزش دانشگاهى دوره هاى كاردانى و كارشناسى پرستارى دندانپزشكى جهت رفع نياز مبرم دانشكده هاى دندانپزشكى، كلينيك هاى دندانپزشكى دولتى و خصوصى و مطبهاى سطح كشور به وجود پرستار دندانپزشكى وآموزش دوره هاى كوتاه مدت دستيارى دندانپزشكى جهت رفع نياز مبرم مراکز دندانپزشکی به وجود دستيار آموزش ديده و مورد تأييد وزارت بهداشت از جمله نیازهای ضروری هستند که  تا به حال با وضعيتى كاملاً غير علمى، برطرف شده است.

به گفته این متخصص ارتودنسی آموزش تكنسين هاى لابراتوارى و پروتز هاى دندانى و تكنولوژيهاى نوين در دندانپزشكى جهت فعاليت در دانشكده هاو لابراتوارهاى خصوصى يا دولتى سطح كشور و كاربرى درمانى بصورت كلينيك هاى ويژه تخصصى با تعرفه دولتى و طرف قرارداد بيمه جهت ارائه خدمات سطوح ١و ٢ و ٣ دندانپزشكى به آحاد جامعه ازجمله مواردی ا ست که باید مورد توجه قرار گیرد.

**تربیت نیروهای حد واسط دندانپزشکی

عضو دندانپزشک شورای عالی نظام پزشکی یکی از راههای بهبود وضعیت سلامت دهان و د ندان را تربیت نیروهای حد واسط بهداشتی عنوان کرد و گفت :قطع  پذيرش عاجل دانشجوى دندانپزشكى و تغيير كاربرى حدود ٥٠ دانشكده دندانپزشكى جديدالتأسيس در جهت تربيت نيروهاى حدواسط صرفاً بهداشتى از جمله بهورزان دهان و دندان، پرستاران و دستياران دندانپزشكى و در انتها تكنسين هاى لابراتوارى و دندانسازى از جمله راهکارهایی است که می تواند به ارتقای سلامت دهان و دندان افراد بیانجامد.

وی ادامه داد :همچنين باید ظرفيت پذيرش دانشجوى دندانپزشكى در ١٨ دانشكده دندانپزشكى با سابقه در كشور را با كاهشى چشمگير، جمعاً به مرز ٣٠٠ تا ٣٥٠ دانشجو در سال رساند تا در يك دوره ده ساله، به تربيت حداكثر سه هزار و پانصد نفر دندانپزشك منجر شود.

ناصری با بیان این که در چنين وضعيتى، فقط با احتساب فارغ التحصيلى دانشجويان فعلى دندانپزشكى داخل كشور، در سال ١٤٠١، جمعيت دندانپزشكان كشور، از مرز پنجاه هزار نفر مى گذرد؛ اذعان داشت : ولى با كاهش رشد تربيت دندانپزشك، در سال ١٤١٠ فقط با افزوده شدن سه هزار پانصد نفر دندانپزشك جوان و تقريباً با كنار رفتن حداقل در حدود همين تعداد از دندانپزشكان حال حاضر( به دلايل فوت، كهولت سن و بازنشستگى و...)، تقريباً جمعيت دندانپزشك كشور در مرز پنجاه هزار نفر ثابت مانده و از آن به بعد روند كاهشى خود را تا رسيدن به استانداردهاى جهانى در پيش خواهد گرفت.

وی افزود : با ادامه چنين روند كاهشى، در سال ١٤٢٥ با افزايش حدود ٩٠٠٠ دندانپزشك در طى ٢٥ سال، و حذف حدود ٢٠ هزار دندانپزشك فارغ التحصيل شده تا سال ١٣٩٠، جمعيت دندانپزشكى كشور حداقل برابر با ٣٩ هزار نفر مى شود كه باز هم بيشتر از نياز جمعيت ١٠٣ ميليونى آن زمان است.

**حل معضل سونامی دندانپزشک نیازمند عزمی راسخ از سوی مسوولان

وی در خصوص معضلات افزايش بى رويه دندانپزشك درکشور اظهار داشت:  درحال حاضر و بر اساس آمار نسبتاً رسمى دانشگاه كرمان، نسبت جمعيت به دندانپزشك در شهر شيراز از تمام شهر ها و كشورهاى دنيا كمتر شده و به ٧٠٠ نفر جمعيت به يك دندانپزشك رسيده است .

وی افزود : رسماً حدود ٤٠٠ دندانپزشك مازاد بر ظرفيت دندانپزشكى شهر شيراز وجود دارد كه اين شرايط بحرانى، در حال وخيم تر شدن و تسرى به ساير شهرهاى كشوراست و از آن به عنوان سونامى دندانپزشك مى توان نام برد كه مى تواند در سطح كلان جامعه، خانمان برانداز باشد.

ناصری تصریح کرد : اميدواریم كه شاهد پديدار شدن عزمى راسخ و عارى از سياست ورزى در راه چاره انديشى عاجل مسؤولين دولت و نه فقط وزارت بهداشت، در حل معضل سونامى دندانپزشك باشيم.

به گفته عضو دندانپزشک شورای عالی نظام پزشکی نسبت دندانپزشك به جمعيت بر اساس استانداردهاى جهانى WHO، نشان دهنده استاندارد هر سه هزار نفر جمعيت به يك دندانپزشك است که در بهترين حالت، اين نسبت در معدود كشورهاى توسعه يافته از جمله منطقه اسكانديناوى و بريتانيا، كه از بهترين سطح سلامت دهان و دندان برخوردارند، در حدود ١٥٠٠ تا ٢٠٠٠ نفر به يك دندانپزشك است.

وی خاطرنشان کرد : در حال حاضر قريب به 29هزار دندانپزشك فعال در كشور وجود دارد( با احتساب دندانپزشكان زنده ياد، بازنشسته يا مهاجرت كرده)، كه با احتساب استاندارد سازمان بهداشت جهانى، اين تعداد دندانپزشك، نه تنها نسبت به جمعيت فعلى ٨٠ ميليونى كشور، بيشتر شده است بلكه تا مرز ٨٧ ميليون نفر جمعيت را شامل مى شود.

** نیاز مبرمی برای افزایش ناگهانی دندانپزشک وجود ندارد

ناصری با اشاره به این که در حال حاضر در ٦٦ دانشكده فعال دندانپزشكى كشور، حدود20هزار دانشجو در حال تحصيل هستند، بیان داشت:  در صورتى كه از سال آتى، هيچ دانشجويى در رشته دندانپزشكى پذيرش نشود، جمعيت دندانپزشك كشور در ٥ سال آتى يعنى سال ١٤٠٠ هجرى شمسى، به مرز پنجاه هزار دندانپزشك مى رسد .

وی ادامه داد : این تعداد متناسب با جمعيت 150ميليون نفرى است نه جمعيت حدود ٨٥ ميليون نفر در سال ١٤٠٠، ولى اگر همين ميزان پذيرش دانشجو و در نتيجه همين سرعت افزايش دندانپزشك ادامه دار باشد، در سال ١٤٢٥ و در بهترين شرايط رشد جمعيتى، با جمعيتى نزديك به ١٠٣ ميليون نفر، همزمان با افزايش سالانه حدود 2 هزار دندانپزشك از سال ١٣٩٥ به بعد و حذف حدود ٢٠ هزار دندانپزشك فارغ التحصيل تا سال ١٣٩٠ از چرخه فعاليت، فقط تعداد دندانپزشكان فارغ التحصيل داخل كشور به مرز ٨٠ هزار نفر مى رسد كه متناسب با جمعيتى حدود ٢٤٠ ميليون نفر است.

عضو دندانپزشک شورای عالی نظام پزشکی گفت : تعداد دندانپزشكان حال حاضر كشور، بر اساس استاندارد مؤلفه جمعيت به دندانپزشك، به ميزان كافي است و با توجه به درصد رشد جمعيت، نياز مبرمى براى افزايش ناگهانى و انفجار دندانپزشك وجود ندارد.

وی ابراز داشت : با اين اوصاف بايد شرايط توزيع متوازن دندانپزشكان را در شهر هاى مختلف كشور در پيش گرفت كه نيازمندانديشه ورزى بيشتر مسؤولين اجرايى و سياستگذاران عرصه سلامت است و نه صرفاً با تأسيس دانشكده و توليد دندانپزشك بيشتر، به اميد حل اين مشكل بود.

**افزایش تعداد دندانپزشکان موجب ارتقای سلامت دهان و دندان نمی شود

ناصری با اشاره به این که طبق برخى آمارهاى رسمى و غير رسمى، در حال حاضر تعداد دانشجويان ايرانى مشغول به تحصيل در رشته دندانپزشكى در خارج از كشور از بين يازده هزار نفر تا هجده هزار نفر، متغير تخمين زده مى شود؛ اذعان داشت: بيش از نود درصد آنان قصد بازگشت به كشور را دارند و به دندانپزشكان فعال داخل كشور افزوده خواهند شد.

وی اضافه کرد : با اين اوصاف و با همين سرعت تربيت دندانپزشك در كشور، در شرايطى كه در حدود ٦٠ سال و با شيبى ملايم و منطقى، تعداد دندانپزشكان كشور به مرز30 هزار نفر رسيده بود كه هماهنگى نسبى با كل جمعيت كشور را داراست، به يكباره و در طى ده سال، سى هزار دندانپزشك جديد به جامعه دندانپزشكى كشور اضافه مى شود.

وی خاطرنشان کرد: اين وضعيت و ادامه اين روند همراه با عدم دورانديشى، نه تنها الزاماً باعث ارتقاء سطح سلامت دهان و دندان مردم نمى شود بلكه بايد منتظر تبعات ناخوشايند و نگران كننده شرايط فوق اشباع جامعه از دندانپزشك و بروز مشكلات متعدد، هم براى دندانپزشكان و هم براى مردم بود.

انتهای پیام / ر

(استفاده از خبر با ذکر منبع الزامی است)

روتیتر