سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 03 بهمن 1396

پرداخت جریمه و دیه جایگزین حکم زندان

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی پیرو مکاتبه و پیگیری های رئیس کل سازمان نظام پزشکی از ریاست محترم قوه قضائیه جهت مساعدت و رفع مشکل صدور حکم زندان دو نفر از همکاران ، با موافقت رئیس محترم قوه قضائیه مقرر گردید پرداخت دیه و جریمه جایگزین حکم زندان گردد.

روتیتر