سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 02 اسفند 1395

قضاو ت ناعادلانه علیه جامعه پزشکی

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی متن یادداشت دکتر اسماعیل اکبری به شرح زیر است

بسم الله الرحمن الرحیم

"به آنهایی که غم مردم دارند و یا برجایگاه مسئولیت حمایت از مردم تکیه زده اند"

امروز فیلم کوتاهی را مشاهده کردم که موسه ای به قول خودش "فرهنگی" با مجوز وزارت ارشاد جمهوری اسلامی ایران از مردم سوال می کند ، از گروه "خودروسازان ایرانی و پزشکان کدام یک دزدترند" در این فیلم بی سروسامانی مدیریت اجتماعی و فرهنگی در کشور نمایان می شود و غصه ای بر غصه های دلسوزان مردم اضافه گردد.

مطمئن هستم آن که قضاوتی ناعادلانه بر علیه جامعه پزشکی می کند ، نه فرهنگ مدار است و نه عالم و نه قاضی.

وقتی معصوم سلام ا...علیهم اجمعین ، حاکم و طبیب را دو ضروری اساسی یک کشور می خواند و زمانی که امام (ره) و مقام معظم رهبری (حفظه ا... تعالی) ، مهر پاکی بر این جامعه می زنند معلوم است که طراح چنین برنامه ای ، افسارگسیخته ای است که دل مشغولی طغیان و عصیان دارد و ناپاکی وجودش را در پناه تهمت و افترا مخفی و یا نمایان می کند.

اما تو همکار عزیزم : همچنان خالصانه دل در گرو خدمت مردم بگذار که ذات احدیت نگهبانت باد ، همچنان بربالین بیماری که اضطراب مرگ را با طپش قلب ودرد شکم تجربه می کند و یا تولدی را با زایمانی خدا خواسته از تو طلب می کند ، بمان و عرق بریز و مضطرب باش .

نخواب و آرام نگیر .خدمت کن و نجیبانه نتیجه را به مردم پاک نهاد وخدای مردم واگذار کن .

و شما مسئول محترم :چه مسئولیتی احساس می کنی وقتی "سرمایه اجتماعی" مملکت را دزدانه به تاراج می برند و هجمه ای به یکی از ستون های اداره کشور می کنند که نتیجه آن راتنها با دلسوزی می توان فهمید.آیا تصوری داری از روزی که حتی برای یک ساعت جامعه پزشکی توان خدمت خود را کم کند و یا از دست بدهد.آنها که در پس پرده بی مسئولیتی چنین توطئه هایی را طراحی می کنند. دل گرم به سکوت و کم توجهی مسئولین هستند که آن هم خوابی است گران و زیان بار.

 

الهی و ربی من لی غیرک

محمداسماعیل اکبری

پزشک و معلم دانشگاه

روتیتر