سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 11 اسفند 1397

دومین حضور وزیر بهداشت در سازمان نظام پزشکی

  به گزارش اداره کل روابط عمومی و اموربین الملل سازمان نظام پزشکی، دکتر سعید نمکی وزیربهداشت، درمان و آموزش پزشکی صبح روزشنبه با حضور در سازمان نظام پزشکی با دکتر محمدرضا ظفرقندی رییس کل سازمان نظام پزشکی دیدار و گفتگو کرد.

بنابراین گزارش در این دیدار که معاون کل و مدیرکل حوزه وزارتی  وزارت بهداشت نیز حضور داشتند، وزیر بهداشت و رییس کل سازمان نظام پزشکی، پیرامون مباحث روز حوزه سلامت و مسایل و مشکلات جامعه پزشکی گفتگو کردند.