سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 14 دی 1395

نامه رییس کل نظام پزشکی به رییس مجلس شورای اسلامی

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی متن نامه را در ذیل می خوانید:

روتیتر