سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 24 اسفند 1395

لیست مراکز درمانی فعال شهرستان رباط کریم در نوروز

به گزارش روابط عمومی سازمان  نظام پزشکی لیست مراکز و موسسات فعال شهرستان رباط کریم طبق اعلام دکتر مهرداد شیروانی رییس نظام پزشکی این شهرستان به شرح زیر است:

1- درمانگاه مرکزی رباط کریم

2-درمانگاه مهر آفرین

3-درمانگاه حکیمان (نصیر شهر)

3-درمانگاه مهر پرند

4-ساختمان پزشکان سلام

6-ساختمان پزشکان صابر(شهر جدید پرند)

روتیتر