سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 26 آذر 1395

تواضع واحترام از مسائل حیاتی جامعه پزشکی است


 

به گزارش خبرنگار نظام پزشکی ایرج فاضل رییس جامعه جراحان در دومین روز از برگزاری همایش اخلاق پزشکی در سالن همایش های برج میلاد  با اشاره به این که اخلاق از مباحثی است که موضوعات مختلفی را در بر می گیرد بیان داشت : کرامت بیمار و ارزش گذاشتن به مردم از جمله موارد مهمی است که همواره باید به آن توجه شود واین درحالی است که کرامت انسانی در جامعه ما فراموش شده است.

وی با بیان این که جامعه پزشکی باید در حفظ کرامت انسانی کوشا باشد افزود:هر مریضی که به ما مراجعه می کند بایدطوری با او رفتار کنیم که گویی رییس جمهور کشور است  وکاملا در برابرش متواضع باشیم.

وی ادامه داد: اگر با بیمار مانند افراد مشهور رفتار کنیم و مرحمی به دل او بگذاریم دیگر مشکلی بین بیمار و پزشک باقی نمی ماند.

رئیس مجمع انجمن های علمی- تخصصی پزشکی  با تاکیدبر این که تواضع و احترام از مسائل مهم وحیاتی است که جامعه پزشکی باید به آن توجه داشته باشد تصریح کرد : شاید پزشک نتواند بیماری را تشخیص دهد اما می تواند برخوردی با بیمار داشته باشدکه راضی و خشنود از نزد او مرخص شود  و هر گاه که بتوانیم این مسائل را رعایت کنیم در واقع عزت وقداست جامعه پزشکی را حفظ کرده ایم .

فاضل به 9 کداخلاقی در انجمن پزشکی آمریکا (AMA) اشاره کرد و گفت: اخلاق پزشکی مبحث گسترده ای است که موضوعات بسیاری در آن مطرح می شود وانجمن پزشکی آمریکا مهمترین موارد اخلاق پزشکی را در9 کد بیان کرده است که به شرح ذیل است:

کد اول : پزشک موظف است خدمات شایسته را با توجه به حفظ کرامت انسانی وحقوق بیمار به او ارائه دهد.

کد دوم: پزشک تمام استانداردها حرفه ای را بایدرعایت کرده و در امور طبابت صادق باشد ودر صورت مشاهده هر گونه نقص علمی موارد را به مقامات سازمان نظام پزشکی گزارش دهد زیرا انحرافات را به غیر از جامعه پزشکی کسی نمی فهمد و پالایش از وظایف جامعه پزشکی است.

کد سوم :پزشک موظف است به تمام موارد قانونی کاملا عمل کند واگر قانون به نفع مریض نیست در تغییر آن کوشا باشیم.

کد چهارم: پزشک باید به حقوق بیماران و همکارن و سایر اعضای تیم پزشکی احترام بگذارد وحدودقانون و اسرار بیمار را حفظ کند.

کد پنجم : پزشک در طول طبابت باید مطالعه علمی خودرا ادامه دهد وروش های پیشرفته را در طبابت خود به کار برده و اطلاعات به روز خودرا در اختیار بیمار قرار دهد.

کدششم : پزشک با توجه به طبابت شایسته غیر از موارد اورژانس در انتخاب همکار ، بیمار ومحل طبابت خود مختار است.

کدهفتم : پزشک بایددر فعالیت های مربوط به بهبود وضع جامعه و بهبود شرایط بهداشتی محیط زندگی احساس مسوولیت کرده و بطور فعال شرکت داشته باشد.

 وی با توجه به کد هفتم بیان داشت :ما حتی در مسائل اجتماعی خود هم کوشا نیستیم که یکی از آنها مسئله انتخابات نظام پزشکی است که مهمترین ارگانی است که می تواند از حقوق جامعه پزشکی و بیماران دفاع کند ودر سرنوشت پزشکی کشور موثر باشد و سزاوار نیست که با حداقل آراء تشکیل شود.

کد هشتم :پزشک درمدت طبابت و معالجه بیمار فقط باید مسائل او را سرلوحه کار خودقرار دهد.

کد نهم : پزشک حامی دسترسی تمام مردم به امکانات پزشکی خواهد بود.

فاضل با اشاره به این که آداب و روابط اجتماعی با اخلاق پزشکی تفاوت دارد خاطرنشان کرد : در اخلاق پزشکی جامعه ما مواردی مهم است که آنسوی دنیا وجود ندارد  مانند تخفیف دادن به بیمار در حالی که  مباحث مالی بین بیمار و پزشک در تمام دنیا حل شده است و بیمه ها هزینه ها را تقبل می کنند اما در کشور ما بدلیل مشکلات متعددی  که بیمه ها دارنداین مسائل را مشاهده می کنیم.

انتهای پیام / ر

(استفاده از خبر با ذکر منبع الزامی است)

روتیتر