سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 30 تیر 1397

برنامه مجمع عمومی نظام پزشکی اعلام شد

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی برنامه مجمع عمومی عادی سالیانه سازمان نظام پزشکی به شرح ذیل است :

 

 

برنامه مجمع عمومی عادی سالیانه سازمان نظام پزشکی

روز پنج شنبه مورخه97/5/18

 

عنوان

زمان

مراسم افتتاحیه (قرآن و سرود جمهوری اسلامی ایران )

8/30الی8/45

استقرار هیات رئیسه و استماع گزارش ریاست کل محترم سازمان

 

8/45الی9/15

استماع گزارش ریاست محترم شورای عالی سازمان

 

9/15الی9/45

استماع گزارش هیئت رئیسه مجمع عمومی

 

9/45الی10/15

استراحت و پذیرایی

10/15الی10/45

استماع گزارش بازرسین محترم مجمع عمومی (هر کدام 15 دقیقه)

 

10/45الی11/30

برگزاری انتخاب بازرسین

 

 11/30الی 13

اعلام نتایج انتخابات بازرسین و اختتام روز اول

 

13 الی 14

 

 

 

برنامه مجمع عمومی عادی سالیانه سازمان نظام پزشکی

روزجمعه مورخه97/5/19

 

عنوان

زمان

مراسم افتتاحیه (قرآن و سرود جمهوری اسلامی ایران )

8/30الی 9

ارائه مقالات واصله از سوی اعضای مجمع عمومی (حداکثر 15 نفر هر کدام پنج دقیقه

9 الی10/30

استراحت و پذیرایی

10/30الی10/45

شروع پانل (با حضور رئیس کل و معاونین و هیات رئیسه محترم شورای عالی) طی دو نوبت

10/45الی12/15

مراسم اختتامیه ، ناهار و نماز

 

 

 

 

روتیتر