سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 12 بهمن 1395

اعلام نیاز نیروی پزشک عمومی از سوی شرکت کارون نزهت

شرکت کارون نزهت تامین کننده نیروی انسانی شرکت حفاری شمال جهت کار بصورت اقماری بر روی دکل های نفتی نیاز به پزشک عمومی دارد.

متقاضیان جهت همکاری می توانند مدارک خود را به آدرس پست الکترونیکی زیر ارسال نموده و با شماره تلفن 3266-4861-021تماس حاصل نمایند.

 آدرس پست الکترونیکی برای ارسال مدارک متقاضیان : hse.ndco@yahoo.com

روتیتر