سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 27 آبان 1395

رییس کل سازمان نظام پزشکی: تجمیع بیمه‌ها، ضروری است

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی دکتر علیرضا زالی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به موضوع تجمیع بیمه‌ها که این روزها محل مناقشه وزارتین بهداشت، رفاه و مجلس شورای اسلامی شده است، گفت: تجمیع بیمه‌ها یک متن قانونی است و به نظر من جای دعوا در آن وجود ندارد؛ چراکه در قانون چهارم توسعه به دولت اجازه داده شده تا تجمیع بیمه‌ها را انجام دهد و در قانون برنامه پنجم توسعه نیز به آن تاکید شده است. در عین حال در مصوبه دولت هم این موضوع آمده است.

وی با تاکید بر اینکه موضوع تجمیع بیمه‌ها بحثی قانونی است و نباید سلیقه‌ای یا بخشی با این موضوع برخورد کرد، افزود: بر این اساس می‌بینیم که در متن قانون برنامه پنجم توسعه موضوع تجمیع بیمه‌ها آورده و پیشنهاد شده تا همه بیمه‌های درمان در قالب یک بیمه سلامت بزرگ قرار گیرند و بخش‌های بیمه‌ای درمان هم از سایر بخش‌ها منتزع شوند.

زالی با اشاره به دو موضوع بیمه نیروهای مسلح و بیمارستان‌های ملکی تامین اجتماعی، گفت: این دو موضوع مانعی بر سر راه تجمیع بیمه‌ها نیستند؛ چرا که در بیمه نیروهای مسلح با اذن مقام معظم رهبری می‌توان آنها را ادغام کرد و در زمینه بیمارستان‌های ملکی تامین اجتماعی نیز بارها اعلام شده که با تجمیع بیمه‌ها کماکان در مسیر ارائه خدمات‌شان خواهند بود.

متن قانون درباره تجمیع بیمه‌ها صریح است

رییس کل سازمان نظام پزشکی کشور تاکید کرد: بنابراین من فکر می‌کنم که قانون بسیار روشن است و جای اختلافی وجود ندارد؛ زیرا در قانون برنامه پنجم بحث تجمیع بیمه‌ها به صراحت مطرح شده و اگر به متن قانون مراجعه کنیم، اختلافات ایجاد شده در این زمینه مرتفع می‌شود. در عین حال باید توجه کرد از آنجایی که هنوز قانون برنامه ششم تدوین نشده، قانون برنامه پنجم پابرجاست.

دو نهادی که بدون عبور از تجمیع بیمه‌ها محقق نمی‌شوند

به گفته زالی، قانونگذار تجمیع بیمه‌ها را در قانون برنامه پنجم توسعه دیده و نهادهای مربوط به آن را هم مشخص کرده است. قانونگذار در متن قانون توسعه پنجم نگاهش منتج از تجمیع بیمه‌ها بوده است؛ چرا که دو نهاد شورایعالی بیمه سلامت و سازمان بزرگ سلامت ایرانیان را تعریف کرده است که این دو نهاد نمی‌توانند بدون عبور از تجمیع بیمه‌ها محقق شود.

بیمه‌ها به تبعیت از قانون بازگردند

وی با بیان اینکه بنابراین هم در متن قانون بر این موضوع تاکید شده و هم با تعریف این دو ظرفیت نهادی عملا قانونگذار اراده خودش را برای تجمیع بیمه‌ها به نمایش گذاشته است، گفت: بنابراین اگر به قانون بازگردیم محل اختلافی وجود ندارد. بنابراین متن قانون روشن است و نیازی به این دعواها نیست و بالاخره بیمه‌ها هم باید به متن بیمه‌ها بازگردند و از قانون تبعیت کنند.

تجمیع بیمه‌ها ضرورت امروز سلامت است

زالی در پاسخ به اینکه آیا در این دوره وزارت بهداشت امیدی به تحقق تجمیع بیمه‌ها وجود دارد، گفت: به هر حال عزم وزارت بهداشت و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی برای این موضوع جدی است و متن قانون هم موجود است. بنابراین این مساله باید یا در مجلس یا در قانون توسعه ششم یا در هیات وزیران نهایی شود و امیدوارم این مساله حل شود.

رییس کل سازمان نظام پزشکی برخلاف برخی اظهارنظرها مبنی بر اینکه تجمیع بیمه‌های درمانی در کشور اولویت حوزه سلامت نیست، تاکید کرد: اتفاقا من تجمیع بیمه‌ها را جزو ضرورت‌های سلامت تلقی می‌کنم؛ چرا که یکی از راهکارهایی است که اکنون می‌تواند منجر به کاهش بروکراسی و چابکی سیستم شده و بین ارائه کنندگان و دریافت‌کنندگان خدمات یک هماهنگی اجرایی مالی و اجرایی اعتباری ایجاد کند. از طرفی با توجه به دیرکرد در پرداخت مطالبات بیمارستان‌ها از سوی بیمه‌ها و بحث کسورات بیمه‌ای، ضرورت تجمیع بیمه‌ها بیش از گذشته روشن می‌شود و من معتقدم تجمیع بیمه‌های درمانی امروز بیش از گذشته ضرورت سلامت تلقی می‌شود.

انتهای پیام

روتیتر