سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 26 دی 1397

پذیرش استعفای مدیریت روابط عمومی سازمان

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دکتر ظفرقندی رییس شورایعالی و سرپرست سازمان ضمن پذیرش استعفای دکتر میلانی فر مدیر روابط عمومی سازمان تمرکز بر امور حقوقی و رفع مشکل مربوطه را به عنوان ماموریت جدید وی اعلام کردند.

در این نامه آمده است:

جناب آقای دکتر علیرضا میلانی‌فر

 

سلام علیکم

          ضمن پذیرش مکاتبه شماره 16525/11/100/1397 مورخ 1397/10/26 جنابعالی مبنی بر استعفا از مدیریت روابط عمومی سازمان و با توجه به تراکم مسائل و مشکلات حقوقی ارجاعی به سازمان نظام پزشکی که نیاز به بررسی و تعیین تکلیف دارد و ضرورت تمرکز جنابعالی بر امور حقوقی، وظیفه می‌دانم از زحمات شما در حوزه روابط عمومی تشکر نموده تا فرصت کافی و بیش از پیش برای جنابعالی جهت رسیدگی به امور حقوقی سازمان فراهم آید.

 

 

دکتر محمدرضا ظفرقندی

رئیس شورای عالی

و سرپرست سازمان نظام پزشکی

روتیتر