سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 19 آبان 1395

جلسه‌ی شورای اطلاع‌رسانی سازمان تشکیل شد

به گزارش روابط عمومی نظام پزشکی بنا بر مصوبه شورای عالی نظام پزشکی دومین جلسه‌ی شورای اطلاع‌رسانی در تاریخ 16 آبان‌ماه با حضور دکتر زالی رئیس کل، دکتر صاحب‌الزمانی نائب رئیس شورای عالی، دکتر مصلحی دبیر شورای عالی، دکتر گلمکانی و دکتر حیدری عضو شورای عالی و دکتر ریاض معاون پارلمانی و حقوقی سازمان تشکیل گردید.

در این جلسه موضوعات مهم رسانه‌ای سازمان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در خصوص ضرورت تقویت اطلاع‌رسانی، همکاری سایر نظام پزشکی‌ها، شناسایی ظرفیت‌های رسانه‌ای سازمان، تعامل و همکاری با شوراهای اطلاع‌رسانی دولت و وزارت بهداشت و سایر سازمان‌های مرتبط تصمیماتی اتخاذ شد. مقرر شد جلسات هفتگی با حضور مشاورینی در این حوزه تشکیل گردد.

مصوبات این جلسه به زودی اعلام خواهد شد.

روتیتر