سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 11 اسفند 1395

تقدير رييس كل نظام پزشكي از برنده جایزه اسكار

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی متن این نامه به شرح زیر است :

جناب آقاي اصغر فرهاي
با سلام و درودفراوان
هنرمند هرجا كه رود قدر بيند و بر صدر نشيند بسي مايه مباهات افتخار است كه براي دومين بار موفق به دريافت جايزه اسكار مي شويد
نگاه عميق و دقيق شما به مسايل گوناگون فرهنگي و اجتماعي با درون مايه هايي از تعليق فراوان و پرسش هايي كه ذهن را به كاوش وادار مي سازد و به فلسفه و ماهيت وجودي انسان يعني اشرف مخلوقات در كنش با همگنان و جهان هستي توجه ويژه دارد همراه با تخصص علمي و عملي شما در بيان اين جزييات مورد توجه همه جهانيان قرار گرفت.
نقش پررنگ شما در ايفاي مسوليت اجتماعي و كمك به بيماران صعب العلاج و سرطاني و نهادهاي خيريه خوشنام از جمله بنياد دهش پور به عنوان يك هنرمند مردمي برگ زريني در كارنامه درخشان شماست.
به نمايندگي از جامعه پزشكي كشور ضمن تبريك به همه هنرمندان اصيل و خوش قريحه ايران به ويژه جنابعالي و همكارانتان در خلق فيلم سينمايي فروشنده، موفقيت روزافزونتان در تعالي هنر اين مرز و بوم از يگانه متعال خواستارم

دكتر عليرضا زالي
رييس كلروتیتر