سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 13 بهمن 1392

بيانيه شوراي عالي نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران

در سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي نيز عليرغم مشكلات اقتصادي و محدوديت هاي ناشي از تحريم ها، دست آوردهاي عظيم علمي، اكتشافات ، اختراعات و توليد علم در حوزه هاي مختلف پزشكي باعث حيرت محافل علمي جهان گرديده است و اين در حاليست كه امكان زندگي بهتر و امكانات بسيار فراوان تر در بسياري از كشورهاي پيشرفته براي آنان وجود داشته، ليكن اداي وظيفه ديني و ميهني، باعث گرديده كه از مواهب دنيوي چشم پوشي و عليرغم مشكلات اقتصادي ، معيشتي و شغلي متعدد عاشقانه به خدمت به اين نظام و مردم مشغول باشند و حتي بسياري از كم لطفي ها و برخوردهاي غيرعادلانه را تحمل نمايند، خدمت داوطلبانه و يا در قالب دوره هاي پيش بيني شده در مناطق محروم كه هم اكنون نيز ادامه دارد، تنها و تنها مختص اين گروه از تحصيلكردگان اين مرز و بوم است و در هيچ جاي ديگر دنيا نيز وضعيت مشابهي نمي توان يافت. سوء مديريت ها و ناهنجاريهاي اجتماعي باعث گرديده كه در بسياري از موارد وضع معيشتي تعداد زيادي از افراد جامعه پزشكي نسبت به ساير اقشار داراي حداقل مدرك تحصيلي، اسف بار و غير قابل توجيه باشد كه در جاي خود مايه شرمساري است. اما نكته غير قابل تحمل و زجر آورتر آنست كه متأسفانه طي ساليان گذشته به جاي پرداختن به علتهاي ريشه اي و مزمن وضعيت موجود، مانند سهم ناچيز حوزه سلامت از درآمد ناخالص ملي ، تعرفه گذاري هاي غير منطقي خدمات پزشكي، بيمه هاي ناكارآمد و بسياري موارد ديگر با سوء استفاده از حجب و حياي جامعه پزشكي ناجوانمردانه و غیرمنصفانه به جاي تقدير و تكريم از آنان به توهين آشكار و هتك حرمت اين حرفه مقدس روي آورده شده است.

سؤال اساسي اينجاست كه چرا؟

چرا حال كه پس از سالها نرسيدن فرياد جامعه پزشكي به گوش مسئولان ، همگرائي بين اركان نظام سلامت در جهت برنامه ريزي براي حل برخي مشكلات ریشه ای عرصه سلامت ايجاد شده است تهاجمات غیرمنطقی و غيركارشناسي نسبت به این قشر خدوم به اوج خود رسيده است ؟ در حالی كه همه بزرگان اعم از علماي ديني و سياسيون و ... بر لزوم وفاق ملي و همدلي در جهت حل مشكلات تأكيد مي نمايند و رئيس و نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي، رياست محترم جمهوري و هيأت محترم وزيران بالاخص وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران و اعضاء شورايعالي نظام پزشكي كه عصاره جامعه پزشكي كشور هستند و بسياري ديگر از دلسوزان عزم جدی دارند تا با همكاري يكديگر و بهره گيري از نظرات نخبگان و كارشناسان خبره نسبت به ساماندهي وضعيت وجود همت گمارند، انتظار می رود که رسانه هاي مختلف و بالاخص رسانة ملي به روند مثبت فعلي کمک نمایند ، آيا در ايامي كه دولت و مجلس محترم پس از سالها سعي در اندك ترميمي در بودجه سلامت كشور دارند اين نوع رفتارها جزء تشويش اذهان مردم و ايجاد شبهه و تشكيك در افكار دست اندركاران نتيجة ديگري هم مي تواند داشته باشد؟ براستي از چنين فضاي چالش آميز و غيرصميمانه چه كسي منتفع مي گردد؟ آيا اين روند منجر به حل مشكلات مردم و نظام سلامت مي شود؟ آيا جزء سودجويان كسي از اين فضاي خصمانه، غبارآلود و مبهم سودي خواهد برد؟ آيا اين رويه خدشه دار كردن حرفة مقدس پزشكي كه همواره علما و بزرگان بر حفظ تقدس آن تأكيد كرده اند نيست؟

در پایان ضمن اینکه اعلام می نمائیم جامعه پزشکی پیشقدم تر از هر صنفی نسبت به پالایش جزء نامأنوس بسیار اندکی از این بدنه اقدام کرده، می کند و خواهد کرد، همگان را به ژرف اندیشی و دقت نظر در شناسایی مبانی پدید آورنده این رخدادها دعوت می کنیم و آمادگی خود را در جهت تنویر افکار عمومی و برگزاری جلسات کارشناسی اعلام می داریم .

روتیتر