سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 21 فروردین 1397

دکتر محمد تقی خانی درگذشت

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی متن پیام به شرح ذیل است :

رحلت غمناك همکار  وهمراه قديمي جناب آقای دكتر محمد تقي خاني موجب اندوه و تاسف عميق است.
يقيناً همه كساني كه با اين رفيق صديق آشنا بودند از شادابي ومعرفت وخصال نيك ايشان خاطرات زيادي دارند.
رنج بيماري روحيه پر نشاط او را نكاست.
جامعه علمي وپزشكي كشور سوگوار اوست.
این ضایعه را به تمامی اعضای محترم جامعه پزشکی و خانواده معزز آن استاد درگذشته تسلیت می گویم  و امیدوارم که روح بلند آن استاد برجسته و انسان دوست در جوار رحمت الهی آرام گیرد.

دکتر محمدرضا ظفرقندی
رئیس شورای عالی

روتیتر