سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 02 اسفند 1395

نامه سازمان نظام پزشکی به دادستان تهران


به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی متن این نامه به شرح ذیل است:

برادر گرامی جناب آقای دکتر جعفری دولت آبادی

دادستان محترم تهران

سلام علیکم

احتراما با تسلیت ایام فاطمیه (س) نظر به اهانت موسسه ای به ظار فرهنگی موسوم به آرمان مدیا به کلیه شاغلین حرف پزشکی و ذکر صریح کلمه دزدی در کلیپ شناخته شده و ثبت شکایت رسمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی از جامعه پزشکی در دادسرای فرهنگ و رسانه شعبه دوم بازپرسی به کلاسه بایگانی 950482 با عنوان اتهامی توهین ، افترا،نشراکاذیب و تشویق اذهان عمومی خواهشمند است با عنایت به عدم انجام صحیح رسالت مراجع نظارتی بر این گونه موسسات و کانال های مجازی و مشکلات فزاینده جامعه پزشکی و تظلم خواهی از جنابعالی به عنوان حافظ منافع عامه ، دستور فرمایید نسبت به تسریع در رسیدگی اقدامات مقتضی معمول گردد.

پیشاپیش از بذل عنایت جنابعالی صمیمانه سپاسگزارم.

دکتر علیرضا زالی

رییس کل

روتیتر