سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 26 آذر 1397

مصوبات هفدهمین جلسه شورای عالی

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی مصوبات هفدمین جلسه شورای عالی نظام پزشکی به شرح ذیل است:

*با توجه به ابهامات و سؤالات مطروحه پیرامون مصوبه شماره 15 ششمین جلسه شورای عالی مورخ 97/6/22 در خصوص منع بکارگیری بازنشستگان، شورای عالی ضمن تأکید بر استقلال سازمان در خصوص آیین نامه هاو دستورالعمل های مربوطه من جمله در حوزه اداری و مالی و نیز لزوماً اجرای مصوبه مذکور در اسرع وقت و ارائه لیست افراد مشمول تا 97/12/25 به دبیرخانه شورای عالی طبق لیست پیوست، موارد ذیل را تصریح نمود:

الف) مصوبه مذکور شامل اعضای انتخابی ارکان تابعه هفت گانه سازمان، مندرج در ماده 5 فصل چهارم قانون نمی باشد، به عبارت دیگر مصوبه مذکور شامل مدیران و شاغلین کلیه بخش های سازمان مرکزی و نظام پزشکی های سراسر کشور و صندوق تعاون رفاه (مندرج در ماده 5 فصل چهارم قانون) که منتخب اعضای سازمان نبوده و به هر شکل و عنوان بکار گیری شده، منتصب یا برای آنان ابلاغ یا حکم صادر گردیده، می باشد.

ب) بکارگیری جانبازان بالای50 درصد، آزادگان بالای 3 سال اسارت و فرزندان شهدا درکلیه بخش های سازمان مرکزی و نظام پزشکی های شهرستان ها، مشروط به تأیید شورای عالی امکان پذیر می باشد.

ج) در صورت ضرورت،سازمان می تواند از خدمات بازنشستگان با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره وقت در سمت های غیر اجرایی و صرفا کارشناسی و انتظامی استفاده کند. حداکثر ساعت مجاز برای استفاده از این بازنشستگان، یک سوم ساعت کاری کارکنان تمام وقت سازمان و حق الزحمه این افراد متناسب با ساعت کاری آنان و حداکثر معادل یک سوم کارکنان تمام وقت همان شغل، محاسبه و پرداخت میگردد.

د) بهره مندی از خدمات بازنشستگان به عنوان مشاور در کلیه سطوح سازمان، بدون دریافت حق الزحمه بلامانع است.

و) بکارگیری اعضای بازنشسته هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستان ها در سمت های انتصابی بدون دریافت حق الزحمه بلامانع است.

* پیرو ارائه گزارش مبنی بر عملیاتی نشدن دستورالعمل توانمندسازی علمی و حرفه ای طب عمومی، علیرغم ابلاغ آن در سال 1392 توسط وزارت بهداشت، شورای عالی، سازمان را مکلف نمود از کلیه طرق ممکن پیگیری های لازم جهت اجرایی شدن این دستورالعمل را انجام و گزارش مربوطه ظرف حداکثر دو ماه آتی به شورای عالی ارائه گردد.

* با عنایت به سالها حضور ارزشمند و نیز خدمات شایان آقای دکتر سید تقی نوربخش در شورای عالی و سازمان نظام پزشکی مقرر گردید سالن جلسات شورای عالی به نام مرحوم استاد دکتر سید تقی نوربخش نامگذاری گردد.

 

روتیتر