سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 11 اسفند 1395

برگزاری دوره كوتاه مدت حرفه ای اندودنتیکس


دوره كوتاه مدت حرفه ای اندودنتیکس در دو ماژول دو روزه جمعا بمدت چهار روز در  ٤٠ ساعت نظری و كارگاهی (از ساعت ۸ تا ۱۸)  توسط اساتيد دانشگاه شهید بهشتی دكتر محمداثني عشری ، دکتر یزدان شنتیایی و دکتر بابک زندی با ظرفيت محدود برگزار می شود. محل برگزاری در سازمان نظام پزشکی مرکز ( تهران ) میباشد و  تاريخ برگزاری ماژول اول در۳۱ فروردین و ۱ اردیبهشت و ماژول دوم در ۱۴ و ۱۵ اردیبهشت ۹۶خواهد بود.

✅ رئوس برنامه دوره به شرح زیر میباشد:

١-نكات كلينيكی درتشخيص صحيح ،طرح درمان مناسب و نحوه ارجاع
۲-اصول نوین در تهیه حفره دسترسی و خطاهای چالش برانگیز 
۳-نكات كليدی در كسب بی حسی مناسب و درمان ريشه بدون درد
۴-اورژانسهای اندو و دارو درمانی مناسب
۵-تكنيكهای جدید در آماده سازی كانالهای پیچیده به همراه كارگاه عملی
۶-مديريت لج و پرفوريشن ها
۷-آپكس لوكيتورها و خطاها شايع آن به همراه كارگاه عملی
۸-بررسی جامع و كاربردی سيستمهای  رایج روتاری و رسيپروكال و نكات كلينيكی آنها به همراه كارگاه عملی
۹-تكنيك هيبريد در آماده سازی دستی و روتاری كانالهای كرودار و كلسيفیه به همراه كارگاه عملی
۱۰-بررسی جامع سيستمهای روتين و نوين آبچوريشن و نكات كلينيكی در كسب پر كردگی مناسب به همراه كارگاه عملی
۱۱-وايتال پالپ تراپی و درمان دندانهای با آپكس باز و كاربرد  MTA به  همراه دمونستريشن عملی


روتیتر