سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 12 دی 1397

واکنش نظام پزشکی به گزارش شرق و جوابیه این روزنامه

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی جوابیه روزنامه شرق به واکنش سازمان نظام پزشکی در خصوص گزارش جراحان اجاره ای در ذیل آمده است:

روتیتر