پنجشنبه، 27 مرداد 1401

همکار گرامی

از زمانیکه جامه سفید خدمت به سلامت همنوعان را به تن کردید همیشه در صف اول خدمت حاضر بوده اید و پیشگامی شما حافظان سلامت در تمامی امور خیرخواهانه و سختی های مردم زبانزد است.

بنا بر مسئولیت اجتماعی و با توجه به درخواست بخشی از همکاران مبنی بر زمینه سازی نقش آفرینی بیشتر در این راه؛ بر آن شدیم که با ایجاد سامانه ای امکان خدمت رسانی آن دسته از همکاران که خواستار ارائه خدمت خیرخواهانه در امر درمان نیازمندان هستند را فراهم آوریم.

دراین راستا، سامانه ای در سایت سازمان نظام پزشکی با عنوان شبکه خیرین جامعه پزشکی راه اندازی شده است، که با مراجعه به آن میتوانید نحوه همکاری خود در این کار خیر را مشخص فرمایید. پس از جمع آوری اطلاعات داوطلبین مبنی بر چگونگی، نوع، زمان و مکان ارائه خدمات داوطلبانه؛ با هماهنگی قبلی و مبتنی براین داده ها بیمار نیازمندی به شما معرفی یا از دانش شما در راستای درمان او به صورت مشاوره استفاده خواهد شد.

با حضور در این سامانه، همزمان شما هم قادر خواهید بود اگر نیازمندی را میشناسید به سایر همکاران حاضر از تخصصهای مختلف معرفی کرده، از مشورت همکاران استفاده نموده و روند درمانش را تسریع یا نهایی کنید.

مزید استحضار همکاران معروض میدارد:

  • این سامانه به منظور فراهم کردن فرصت برای آن دسته از همکاران که علی رغم میل باطنی به سبب مشغله فرصت مشارکت در انجام مسئولیت اجتماعی پیدا نمی کنند ایجاد شده است.
  • این سامانه با استفاده از انعطاف پذیری نرم افزاری به همکاران این امکان را میدهد که زمان، مکان و نوع خدمت خیرخواهانه خود را انتخاب و نسبت به آن برابر سلیقه خود اقدام نمایند.
  • اطلاعات جمع آوری شده به نوع خدمت قابل ارائه، زمان و طول مدت ارائه خدمت و محلی که داوطلب میتواند خدمت ارائه کند محدود خواهد بود.
  • این سامانه، صرفا به منظور ارائه خدمات درمانی داوطلبانه به نیازمندان ایجاد شده و در حال حاضر سایر وجوه اقدامات خیرخواهانه همچون کمک نقدی، مواسات و ... در حیطه فعالیتهای آن تعریف نشده است.
  • پس از اتصال بانک اطلاعاتی داوطلبین با بانک اطلاعاتی نیازمندان که توسط نهادهای امدادرسانی به محرومان، گروههای جهادی و موسسات خیریه شناسنامه دار معرفی شده اند؛ بیماران نیازمند بر اساس اطلاعات ثبت شده، به داوطلبین معرفی خواهند شد.