جمعه، 4 تیر 1400

دکتر حسین کرمانپور

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل

مشخصات فردی

 • متولد: 1349 شهرضا

اطلاعات تماس

 • تلفن مستقيم: 84138535
 • تلفن داخلي: 535
 • ايميل: kermanpour@gmail.com

سوابق تحصیلی

 • پزشک عمومی

سوابق اجرایی

 • سازمان اصلی محل خدمت سمت سال اشتغال
  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مرکز فوریت های قهدریجان پزشک 1378-1377
  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اداره بازرسی و ارزیابی عملکرد رییس اداره و مشاور رییس دانشگاه 1383-1379
  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان معاونت دانشجویی و فرهنگی قایم مقام معاونت دانشجویی و فرهنگی 1383-1381
  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مدیریت آمار و اطلاع رسانی مدیر 1384-1383
  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مرکز تحقیقات بیماری های پوست و سالک پزشک 1385
  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بیمارستان الزهرا پزشک اسکرین اورژانس 1388 تا 1390
  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بیمارستان فارابی پزشک 1385 تا 1388
  بخش خصوصی بیمارستان چشم پزشکی نور تهران مدیر راه اندازی مهر 1385 تا مهر 1386
  جهاد دانشگاهی سازمان فعالیت های قرآنی معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات 1386 تا 1390
  جهاد دانشگاهی سازمان فعالیت های قرآنی مشاور 1390 تا به حال
  انجمن ام اس ایران انجمن و نشریه پیام ام اس رییس شورای سیاستگذاری نشریه 1389 تا به حال
  دانشگاه علوم پزشکی تهران بیمارستان سینا تهران مدیر اورژاتس و معاون حاکمیت بالینی 1390 تا به حال
  دانشگاه علوم پزشکی تهران بیمارستان سینا تهران رییس درمانگاه های تخصصی از خرداد96
محل خدمت: روابط عمومی