جمعه، 12 خرداد 1402
ادامه مطلب

اداره پژوهش 

با توجه به ماهیت صنفی و اصل مردم نهاد (NGO) بودن سازمان نظام پزشکی، بدیهی است که اولویت‌های پژوهشی سازمان ترکیبی ازعناوین علمی و صنفی مرتبط با علوم و یا مسایل حرفه پزشکی از یک سو و از سوی دیگر مسایل اجتماعی، خدماتی و اقتصادی مرتبط با موضوع سلامت  باشد. این سازمان طبق قانون وظیفه ارائه خدماتی را بطور مستقیم به جامعه پزشکی تحت پوشش و همچنین به عموم مردم که دریافت کنندگان خدمات پزشکی هستند بر عهده دارد که این خدمات خود تشکیل دهنده موضوعات تحقیقی می‌توانند باشند.  امر پژوهش در سازمان نظام پزشکی برخلاف دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقات دولتی، رویکردی کاربردی‌تر و اجتماعی‌تر خواهد داشت و در نتیجه بیش از اینکه از طرح‌های سازمان یافته دستگاه‌های اجرایی که محدویت‌های خاص خود را در انتخاب و اجرا دارند از نیازهای جامعه تحت پوشش خود بجای آن تبعیت خواهد کرد. بر مبنای همین اختلافات ماهیتی و زمینه‌ایی، سازمان نظام پزشکی کشور اقدام به تکمیل و بازسازی سیستم پژوهش خود در سال 1395 نمود و ساختار جدیدی را برای اجرای چشم‌انداز پژوهشی بلند مدت خود تدوین و تشکیل داد که شورای پژوهشی سازمان و حوزه‌های تابعه کشوری از جمله این تمهیدات می‌باشد. بدیهی است نیل به این اهداف سازمان را به تشکیلاتی پژوهش-محور تبدیل خواهد نمود که می‌تواند از نتایج پژوهش‌های کاربردی خویش در راستای بهبود خدمات سلامت در سطح ملی و ارتقای سازمانی خویش استفاده نماید.

خلاصه ایی از شرح وظایف مدیریت پژوهش سازمان 

الف- پژوهش‌های درون سازمانی

 • بررسی محققانه روند امور در داخل سازمان با روش‌های علمی و ارائه تحلیل
 • پیشنهادات اصلاحی برای فرآیندهای موجود در خدمات سازمان براساس نتایج پژوهشی
 • تشویق جامعه تحت پوشش به مشارکت در پژوهش‌های مرتبط با وظایف کلی سازمان
 • تهیه فرم‌های تحقیقاتی
 • جذب نیروی متخصص در امر پژوهش بر اساس پژوهش‌های تحقیقاتی
 • مدیریت انتشارات علمی سازمان

ب پژوهش برون سازمانی

 • تحقیق در امور صنفی اعضا اعم از مسائل علمی، حرفه‌ای، انتظامی، اخلاقی، معاش و اقتصادی
 • ارائه تحلیل از شرایط سیاستگذاران سازمان بر مبنای نتایج پژوهشی
 • کمک به انجام طرح‌های پژوهشی مزتبط به حرف صنوف تحت پوشش سازمان از لحاظ تامین اطلاعات لازم و یا در صورت امکان بودجه مورد نیازت
 • گسترش فرهنگ پژوهش‌مداری برای رسیدگی به مشکلات و یا مسائل جامعه سلامت کشور
 • کمک به تحقیقات سلامت که توسط سایر ارگان‌های مرتبط صورت می‌پذیرد

بدیهی است استفاده از ظرفیت‌های علمی و اجرایی و دیتای دانشگاه‌های علوم پزشکی و اعضای هیئت‌های علمی  و همچنین بهره‌برداری از دیتا و توانمندی‌های حرفه‌ایی بخش خصوص در دستور کار شورای پژوهش و حوزه های تابعه آن میباشد و هرگونه پژوهشی که بطور مشترک بین بخش‌های دولتی و خصوصی صورت پذیرد در اولویت ویژه قرار خواهد داشت بنحوی که مراکز علمی از دیتا و تجارب واقعی بخش خصوص بهره ببرند و بخش خصوص نیز ارتباط دانش افزا و کلاسیک تری را با مراکز علمی و جامعه پویای دانشگاهی ایجاد نماید که نیل به این امر هدف غایی و عالی سازمان نظام پزشکی در مباحث پژوهشی است. باید بتوانیم با کمک سایر مراکز و دستگاه‌های دخیل در امر سلامت، پژوهش‌های پزشکی را در سطح کشور کاربردی‌تر، مبتنی بر نیاز روز جامعه شاغل در امر سلامت، و نزدیکتر به واقعیات اجتماع خود نماییم و در عین حال بعنوان نماینده جامعه پزشکی دیدگاه بهتر و عمیقتری نسبت به مسایل و وقایع و نیازمندی‌های شغلی و صنفی جامعه پزشکی پیدا کنیم.

دکتر حسن رودگری

مدیر پژوهشی