چهارشنبه، 30 خرداد 1403
ادامه مطلب

اداره پژوهش 

با توجه به ماهیت صنفی و اصل مردم نهاد (NGO) بودن سازمان نظام پزشکی، بدیهی است که اولویت‌های پژوهشی سازمان ترکیبی ازعناوین علمی و صنفی مرتبط با علوم و یا مسایل حرفه پزشکی از یک سو و از سوی دیگر مسایل اجتماعی، خدماتی و اقتصادی مرتبط با موضوع سلامت  باشد. این سازمان طبق قانون وظیفه ارائه خدماتی را بطور مستقیم به جامعه پزشکی تحت پوشش و همچنین به عموم مردم که دریافت کنندگان خدمات پزشکی هستند بر عهده دارد که این خدمات خود تشکیل دهنده موضوعات تحقیقی می‌توانند باشند. بر مبنای همین اختلافات ماهیتی و زمینه‌ایی، سازمان نظام پزشکی کشور اقدام به تکمیل و بازسازی سیستم پژوهش خود در سال 1395 نمود و ساختار جدیدی را برای اجرای چشم‌انداز پژوهشی بلند مدت خود تدوین و تشکیل داد که شورای پژوهشی سازمان و حوزه‌های تابعه کشوری از جمله این تمهیدات می‌باشد. بدیهی است نیل به این اهداف سازمان را به تشکیلاتی پژوهش-محور تبدیل خواهد نمود که می‌تواند از نتایج پژوهش‌های کاربردی خویش در راستای بهبود خدمات سلامت در سطح ملی و ارتقای سازمانی خویش استفاده نماید.

وظایف اداره پژوهشی سازمان 

الف- پژوهش‌های درون سازمانی

 • بررسی روند اجرایی امور داخل سازمان با روش‌های علمی ،  ارائه تحلیل
 • پیشنهادات اصلاحی برای فرآیندهای موجود در خدمات سازمان براساس نتایج پژوهشی
 • تشویق و ایجاد انگیزه جامعه تحت پوشش به مشارکت در پژوهش‌های مرتبط با وظایف کلی سازمان
 • تهیه فرم‌های تحقیقاتی
 • جذب کارشناسان و نیروی متخصص در امر پژوهش بر اساس پژوهش‌های تحقیقاتی
 • مدیریت و ارتقای نمایه های انتشارات علمی سازمان
 • • برگزاری دوره های توانمندسازی پژوهشی برای جامعه هدف  انتشارات علمی سازمان
 • ب پژوهش برون سازمانی

  • تحقیق در امور صنفی اعضا اعم از مسائل علمی، حرفه‌ای، انتظامی، اخلاقی، معاش و اقتصادی
  • ارائه تحلیل از شرایط سیاستگذاران سازمان بر مبنای نتایج پژوهشی
  • کمک به انجام طرح‌های پژوهشی مزتبط به حرف صنوف تحت پوشش سازمان از لحاظ تامین اطلاعات لازم و یا در صورت امکان تامین بودجه مورد نیاز
  • گسترش فرهنگ پژوهش‌مداری برای رسیدگی به مشکلات و یا مسائل جامعه سلامت کشور
  • کمک به تحقیقات حوزه سلامت که توسط سایر ارگان‌های مرتبط صورت می‌پذیرد

  بدیهی است استفاده از ظرفیت‌های علمی و اجرایی و دیتای دانشگاه‌های علوم پزشکی و اعضای هیئت‌های علمی  و همچنین بهره‌برداری از دیتا و توانمندی‌های حرفه‌ایی بخش خصوص در دستور کار شورای پژوهش و حوزه های تابعه آن میباشد و هرگونه پژوهشی که بطور مشترک بین بخش‌های دولتی و خصوصی صورت پذیرد در اولویت ویژه قرار خواهد داشت.در این راستا در سال 1402 تفاهم نامه هایی با "مرکز اینده پژوهی کاکرین ایران  (Cochrane Iran)" و "پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم" عقد گردیده است .

   

دکتر بنفشه درمنش

مدیر پژوهشی