((قابل توجه اعضای محترم سازمان نظام پزشکی))

   

معاونت امور رفاهی و اجتماعی سازمان برای رفاه و گردشگری اعضاء و خانواده محترم ایشان و همچنین استفاده از امکانات آموزشی موجود کلاسهای قرآن،کامپیوتر،زبان انگلیسی و...اقدام به عقد قرارداد با باشگاه انقلاب نموده است علاقه مندان میتوانند با در دست داشتن کارت نظام پزشکی به معاونت امور رفاهی و اجتماعی سازمان طبقه سوم مراجعه و معرفی نامه جهت عضویت در باشگاه را اخذ فرمایند ضمنآ میزان تخفیف برای عضویت هر نفر عضو 400.000 ریال می باشدتعالی سازمانی
و جایزه ملی بهره وری
سومین کنگره بین المللی حقوق پزشکی معاونت رفاهی و اجتماعی